ÅRSRAPPORT 2017

Formandens beretning

2017 blev med et overskud på 598 mio. kr. et rekordår for EKF. En rekord, der skyldes, at der var færre sager, der gik i skade og krævede udbetaling af garantier, og færre sager, der krævede nye hensættelser til tab. Alt i alt et tegn på, at det går bedre på eksportmarkederne. Læs hele formandens beretning om året, der gik i EKF.

EKF er Danmarks Eksportkredit

Lige siden 1922 har EKF’s formål været at understøtte dansk eksport og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Vi gør det muligt for danske virksomheder at realisere deres eksportdrømme ved at yde garantier, kautioner og lån, der kan finansiere deres forretninger og sikre dem mod kommercielle og politiske risici på eksportmarkederne.

Årsregnskab

Stigende aktivitet på fjerne markeder