ÅRSRAPPORT 2018

Formandens beretning

33,7 mia. kr. i nyudstedelser og et samlet engagement tæt på 100 mia. kr. endte året i EKF på. Det er den største efterspørgsel på eksportfinansiering i hele EKF’s knap 100-årige historie. Med 618 millioner kr. blev det samtidig det bedste resultat nogensinde. De penge skal bruges på at finansiere endnu mere dansk eksport fremover.

EKF er Danmarks Eksportkredit

Lige siden 1922 har EKF’s formål været at understøtte dansk eksport og internationalisering samt skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. EKF gør det muligt for danske virksomheder at realisere deres eksportdrømme ved at yde garantier, kautioner og lån, der kan finansiere deres forretninger og sikre dem mod kommercielle og politiske risici på eksportmarkederne.

Årsregnskab

Store garantier til projekter