EKF Green Accelerator: søg tilskud til modning af dit grønne eksportprojekt


Hvis du har planer om et grønt eksportprojekt, men er stødt på barrierer i forhold til at få det realiseret, så kan du nu søge tilskud til modning hos EKF Green Accelerator. OBS: Næste ansøgningsrunde kører 25. april til 20. maj 2022.

85 mio. til grøn projektmodningsordning

Det kan være dyrt og krævende at modne eksportprojekter og gøre dem til virkelighed, og sommetider har investorer og eksportører svært ved at finansiere de indledende faser fuldt ud.

For at kunne understøtte kommende danske eksportprojekter er der derfor afsat 85 mio. kr. til den grønne projektmodningsordning EKF Green Accelerator. Tilskud gives både til enkeltvirksomheder og eksportalliancer mellem mindst to danske virksomheder, hvor projektet har til formål at fremme salg af afprøvede grønne teknologier til kunder i udlandet. 

Nyttige links

For at kunne opnå tilskud til modning skal projektet, din projektansøgning og du som ansøger opfylde en række krav. I faktaarket og ansøgningsguiden kan du få overblik over de vigtigste krav, før du søger.

Hvilke typer projekter

Tilskuddet er målrettet modning af grønne projekter. Med det menes projekter og løsninger, som fx reducerer brugen af fossile brændstoffer og udledningen af drivhusgasser, som fremmer energieffektivitet og effektiv ressourceudnyttelse eller som afhjælper mangel på fødevarer eller mangel på vand.

Se den fulde beskrivelse af hvilke grønne projekter og løsningstyper, der kan opnå tilskud i ansøgningsguiden nederst på siden.

Hvilke typer modning

I EKF Green Accelerator kan du først og fremmest søge om tilskud til at dække udgifter til konsulenthjælp, rådgivning og ekspertassistance. Ydelserne kan fx være:

  • hjælp til feasibility studier
  • markedsanalyser
  • juridisk rådgivning
  • ESG-compliance analyser
  • oplysningsindsats over for beslutningstagere
  • rådgivning om patentansøgninger
  • marketingkampagner og events mm.

Man kan desuden få tilskud til at dække udgifter til projektstyring, revision og rejser. I mindre grad kan også indkøb af hardware indgå i budgettet.

Støtten kræver et eget bidrag fra ansøger

Støtten tildeles under EU’s ”De Minimis” regler, og i henhold til de regler kan hver deltagende virksomhed få tilskud op til EUR 200.000,-, forudsat at virksomheden ikke har opbrugt sit ”De Minimis”-budget gennem andre tilskud. For at sikre ejerskab til projektet skal virksomhederne selv bidrage med 30% af budgettet for enkeltvirksomheder eller 20% af budgettet, hvis der er tale om en alliance af virksomheder, der søger støtte til et fælles eksportprojekt. Støtten tildeles som refusion af afholdte udgifter ved afslutningen af projektaktiviteterne.

Ansøgningsrunder i 2022

Den grønne projektmodningsordning, EKF Green Accelerator, er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og støttepartier om genstart af dansk eksport i oktober 2020. Der er tre ansøgningsrunder om året. Se datoerne for 2022 her: 

Ansøgningsrunde 1/2022: 17. januar - 18. februar 2022

Ansøgningsrunde 2/2022: 25. april - 20. maj 2022

Ansøgningsrunde 3/2022: 3. oktober - 4. november 2022

Har du spørgsmål til EKF Green Accelerator?

Send dit spørgsmål til vores hotline på markedsmodning@ekf.dk. Bemærk, at alle spørgsmål og svar vil blive anonymiseret og tilføjet en FAQ, som bliver tilgængelig her på siden. 

Ansøg nu

Send din ansøgning inden 20.maj 2022


"Godaw, jeg hedder Jørn Sørensen, og jeg har et godt tilbud til dig. Lige nu er der åbent i EKF's Green Accelerator, hvor du kan søge 70-80 % tilskud til at modne dit eksportprojekt" (se video på 1.11 minut).

Læs også

Ansøgningsportal og relevante dokumenter