EKF's lovgrundlag & selskabsdokumenter

EKF er en selvstændig offentlig virksomhed, som er reguleret ved lov. EKF's lovgrundlag består af "Lov om EKF Danmarks Eksportkredit" med tilhørende bemærkninger og vedtægter.
EKF ansat tager noter på computer under et møde

Ekstraordinært virksomhedsmøde

Der afholdes ekstraordinært virksomhedsmøde i EKF 11. december kl. 10.00.

Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde i EKFProtokol fra ekstraordinært virksomhedsmøde 1. juli 2020Protokol fra virksomhedsmødet 23. april 2020