Vi samarbejder for at styrke dansk eksport

Danske virksomheder skal navigere i en mere og mere globaliseret verden. Derfor giver det god mening at have et bredt samarbejde, når målet er at styrke dansk eksport. EKF samarbejder med en lang række partnere og organisationer – både i Danmark og internationalt.

Nationalt samarbejde

I Danmark samarbejder vi med en række offentlige og private aktører om at hjælpe danske eksportvirksomheder frem i verden.

Vores samarbejdspartnere omfatter:

  • ​Danske banker
  • De regionale erhvervshuse
  • Eksportforeningen
  • Eksportrådet
  • Erhvervsorganisationer, heriblandt Dansk Industri, Dansk Erhverv, Vindmølleindustrien, SMVDanmark (det nye Håndværksråd), Landbrug & Fødevarer, Danske Maritime med flere.
  • IFU
  • Udenrigsministeriet
  • Vækstfonden

De regionale erhvervshuse

EKF har et tæt samarbejde med de seks regionale erhvervshuse om eksport og vækst. EKF hjælper kunderne i de regionale erhvervshuse med eksportfinansiering, mens erhvervshusene hjælper EKF's kunder med vækst.

For dig som eksportør betyder det, at du kan møde en rådgiver fra EKF i erhvervshusene og få hjælp og sparring til finansiering af eksport.

Erhvervshusenes arbejde for at styrke vækst og eksport indebærer, at de løbende screener deres kunder og sætter møder op med EKF, når det er relevant. På samme måde henviser EKF løbende kunder til erhvervshusene.

Erhvervshusene har blandt andet øje for virksomheder med vækstpotentiale, som har brug for råd og sparring for at udnytte det fuldt ud. Sparringen er uvildig, professionel og målrettet til din virksomheds behov. Desuden tager sparringen udgangspunkt i din dagligdag og dine udfordringer.

Erhvervshusene er typisk med til at styrke virksomheder inden for ledelse og strategi, økonomi og finansiering, salg og markedsføring, internationalisering samt teknologi og innovation.