BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Bliv klogere på ESG-begreber


ESG rummer mange begreber om miljømæssige og sociale påvirkninger. Her har vi samlet nogle informationer, som kan give dig en lidt større indsigt.

Klassificering af eksportprojekter i A-, B- og C-projekter

Klassificeringen følger OECD’s Common Approaches. Her er en kort beskrivelse af de tre klassificeringer.

Kategori A: Projekter, som potentielt kan have væsentlige påvirkninger på miljøet og sociale forhold. Påvirkningerne kan være mange, uoprettelige eller uforudsete. Kategorien omfatter også projekter inden for følsomme sektorer og projekter i eller nær følsomme områder.

Kategori B: Projekter, som potentielt har mindre påvirkninger på miljøet og sociale forhold end projekter i kategori A. Kategori B-projekter har typisk færre påvirkninger, påvirkningerne er stedspecifikke, og der er kun få eller ingen uoprettelige påvirkninger. Desuden er det enklere at iværksætte afhjælpende foranstaltninger.

Kategori C: Projekter, som har minimale eller ingen potentielle påvirkninger på miljøet og sociale forhold.

Tjekliste for EKF’s dokumentationskrav

EKF anmoder om følgende dokumenter i forbindelse med din ansøgning om finansiering af en eksportforretning:

  • Analyser af konsekvenserne for miljøet og sociale forhold eller en vurdering af påvirkningerne på miljøet, hvis der er udarbejdet en særskilt vurdering af miljøkonsekvenserne.
  • Analyser af de sociale konsekvenser, hvis en sådan analyse er adskilt fra vurderingen af miljøkonsekvenser.
  • Dokumentation, der beskriver den overordnede plan for projektet og byggeriet, herunder en plan for ledelsen af sundhed og sikkerhed samt en liste over projektets entreprenører og rammerne for arbejdstagerforhold.

Indstillingen om miljømæssige og sociale forhold

CSR-indstillingen beskriver de miljømæssige og sociale forhold, som projektet vil påvirke. Indstillingen omfatter også projektets eventuelle mangler i forhold til internationale standarder og aftaler. Desuden beskriver indstillingen, hvordan virksomheden skal håndtere disse mangler, hvis EKF skal finansiere projektet.

ESG-handlingsplan

ESG-handlingsplanen beskriver de initiativer og handlinger, som er nødvendige for, at projektet kan opfylde de internationale standarder og aftaler på ESG-området. Hver handling har en deadline, som følger forløbet af låneaftalen.