BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Politikker

EKF's arbejde med ESG følger en række specifikke politikker, som er listet nedenfor.​


ESG-politik 

ESG-politikken udstikker den overordnede ramme for, hvordan EKF arbejder med ESG. 

Læs EKF's ESG-politik

EKF's position på kul

Klimapolitik

Klimapolitikken fortæller om, hvordan EKF arbejder med klima, og om vores mål om fuld klimaneutralitet i 2045.  

Læs EKF's klimapolitik


Persondatapolitik

EKF's persondatapolitik har til formål at informere om, hvordan EKF håndterer persondata i forbindelse med vores forretninger og gældende lovgivning på området.

Læs EKF's persondatapolitik

Åbenhedspolitik 

EKF ønsker at være åben om vores forretninger med respekt for kunde-fortrolighed. EKF’s åbenhedspolitik præciserer, hvilke oplysninger om EKF der er tilgængelige for eksterne parter.

Læs EKF's åbenhedspolitik


Mangfoldighedspolitik

Formålet med politikken er at fremme mangfoldighed i EKF’s medarbejdersammensætning, herunder
at sætte konkrete måltal for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen i EKF.

Læs EKF's Mangfoldighedspolitik 


Politik for dataetik 

Formålet med politikken er at overholde årsregnskabslovens regler om dataetik og foranstalte, at der sker en brug
af data i EKF som er i overensstemmelse med denne politik.

Læs EKF's Politik for dataetik 


Position paper på anti-bestikkelse

EKF’s position på området for anti-bestikkelse beskriver, hvordan EKF arbejder med forebyggelse af bestikkelse i EKF og i EKF’s forretninger. 

Læs EKF's paper på anti-bestikkelse