Eksklusion af kulkraft og termisk kuludvinding 


Den danske regering har i september 2020 besluttet et forbud mod dansk eksportfinansiering af kulfyrede kraftværker, termisk kuludvinding og termisk kullogistik.

Selvom denne type projekter ikke har været en del af EKF’s forretning de seneste 10 år, er det et vigtigt signal i Danmarks indsats for global kuludfasning og en naturlig fortsættelse af arbejdet med grøn omstilling.

EKF kan ikke finansiere

Kategori Definition
Nye kulfyrede kraftværker  Kraftværker, hvor en generator omdanner varme fra termisk kul til elektricitet
Termisk kuludvinding Minedrift af termisk kul
Termisk kullogistik Infrastruktur, hvis primære formål er transport, opbevaring og/eller håndtering af termisk kul

Mens den nye aftale indfører forbud mod eksportfinansiering af kulfyrede kraftværker, termisk kuludvinding og termisk kullogistik, vil EKF fortsat deltage i projekter med energitunge virksomheder. Dem vil vi understøtte i en grøn omstillingsproces – bl.a. ved at give finansielle incitamenter til at vælge de bedste teknologier og mindske brugen af skadelige brændsler.

EKF opererer desuden inden for to sektoraftaler i OECD: En klimasektoraftale, der har til formål at skabe finansielle incitamenter for at vælge grønne teknologier og løsninger, og en kulsektoraftale, der begrænser offentlig eksportfinansiering til kulfyrede kraftværker.