EKF Danmarks Eksportkredit søger ny øverste direktør

EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) har som kernefokus at styrke dansk eksport og internationalisering til gavn for Danmark, dansk industri og den grønne omstilling. EKF søger en ny øverste direktør, der med reference til EKF’s bestyrelse får ansvaret for at drive EKF’s strategiske, operationelle og økonomiske vækstambitioner.

EKF

EKF er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) under Erhvervsministeriet. EKF udsteder lån, kautioner og garantier, der gør det attraktivt for kunder i udlandet at købe danske varer og gør det muligt for danske eksportvirksomheder at få finansieret deres vækstplaner.

EKF har en særlig opgave med at understøtte danske eksportvirksomheder. Ambitionen er at være virksomhedernes finansielle partner og skabe værdi for dem, så de kan fastholde investeringer, arbejdspladser og produktion til gavn for Danmark.

EKF kom ud af 2020 med et overskud på 746 mio. kr. og nyudstedelser for 23 mia. kr. EKF er således ansvarlig for en portefølje på over 100 mia. kr. Det gode resultat er en konsekvens af den fortsatte vækst i kerneforretningen samt lave tab. EKF har i 2020 samtidig administreret en række af regeringens nye likviditets- og genforsikringsordninger.

Jobbet

Direktøren varetager den øverste daglige ledelse af EKF i tæt samarbejde med bestyrelsen. Direktøren kommer til at spille en central rolle i EKF’s fremtidige udvikling, som skal sikre en fortsat udbygning af EKF’s position. Rollen indebærer betydelige muligheder for at påvirke erhvervsudviklingen og den grønne transformation.

Direktøren har det overordnede ansvar for at:

 • Lede og udvikle EKF til på optimal vis at forfølge det kommercielle fokus samt sikre strategisk udvikling
 • Sikre et åbent og tillidsfuldt samarbejde med bestyrelsen
 • Sikre stærke samarbejdsrelationer til statslige myndigheder, politikere og erhvervslivet
 • Fastholde og udbygge EKF’s brand som en troværdig og seriøs finansiel institution i Danmark såvel som internationalt
 • Udvikle effektive og gennemsigtige processer i organisationen


Kandidaten

Den kommende direktør forventes at være strategisk såvel som taktisk stærk, hvilket kombineret med veludviklede kommunikations- og ledelsesmæssige evner gør direktøren i stand til at mobilisere organisationen til at arbejde mod samme mål. Den kommende direktør forventes ydermere at være analytisk, processtærk og velorganiseret, hvormed vedkommende sikrer den organisationsmæssige udvikling igennem forankringen af initiativer.

Direktøren forventes, sammen med bestyrelsen, at udvikle og eksekvere en tydelig vision, der videreudvikler EKF og fremmer danske virksomheders muligheder for eksport og internationalisering gennem konkurrencedygtig finansiering og risikoafdækning.

I forlængelse af ovenstående forventes direktøren at have:

 • Erfaring med de særlige politiske og reguleringsmæssige rammer der gælder for EKF som SOV og erfaring med de særegne ejermæssige aspekter relateret til en statsejet virksomhed
 • Dokumenteret erfaring som topleder i en stor, kompleks finansiel eller offentlig organisation med mangfoldig medarbejdersammensætning. Erfaring med at være øverste direktør samt med at arbejde med en fuld værdikæde vurderes positivt
 • Erfaring med kommerciel drift af en bank eller et kreditinstitut. Forståelse for kapitalmarkedsprodukter samt de praktiske processer og dynamikker relateret hertil ses som en fordel
 • Bredt netværk i dansk erhvervsliv såvel som blandt de vigtigste danske og internationale spillere på det finansielle marked
 • Erfaring med håndtering af politiske samspil og processer samt evnen til at bygge relevante netværk
 • Stærke kommunikations-, samarbejds- og forhandlingsevner
 • Visionær og handlekraftig person med internationalt udsyn
 • Relevant kandidatgrad

EKF’s kommende direktør forventes at opretholde en kultur, der bygger på engagement, faglighed, troværdighed, tillid og samarbejde balanceret med et stærkt kommercielt fokus.

Ansøgning

Rekrutteringsprocessen varetages af Heidrick & Struggles. Ansøgning med relevante bilag sendes til EKF@heidrick.com senest d. 29. april 2021. Alle kandidaters henvendelser behandles i fortrolighed.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Christian Frigast på telefon +45 26 32 64 00 eller partner Frank Halborg, Heidrick & Struggles på telefon +45 33 37 76 00.


Følg EKF på LinkedIn