Vietnam kører i højt gear på trods af corona

Vietnam er et af de mest interessante nye markeder i verden for dansk eksport.

Af: Peter Toft, chefanalytiker, EKF, 01-10-2020

I Vietnam har man været i stand til at begrænse coronasmitten, og landets økonomi tegner til at vædre den økonomiske krise langt bedre end de fleste. Da forlydender om spredningen af det nye coronavirus kom frem i januar 2020, var de vietnamesiske myndigheder hurtige til at gribe ind med lukning af grænser, karantæneregler og påbud om social afstand.

Derfor har smittespredningen været lav, og Vietnam kunne undgå en omfattende nedlukning og genåbne det meste af økonomien allerede i april. Den økonomiske vækst for 2020 ventes at ramme tre-fire pct. – et sjældent syn i et globalt kriseår.

En nylig handels- og investeringsaftale mellem EU og Vietnam øger potentialet for samhandel og investeringer og åbner Vietnams marked på ca. 100 millioner indbyggere. Med en stabil og hurtigt voksende økonomi og politisk stabilitet toner Vietnam frem som en ny tigerøkonomi i Asien og som et af de mest interessante nye markeder i verden for dansk eksport.

Reformer under Kommunistpartiet

Vietnams succes skyldes en kombination af markedsreformer og solid politisk styring de seneste årtier. For 30 år siden var det et af verdens fattigste lande, men siden har man formået at etablere sig som et dynamisk emerging market. Vietnams økonomiske Doi Moi-reformer blev igangsat, efter at Sovjet, der selv var på hælene, smækkede pengekassen i i slutningen af 1980’erne.

Dermed blev Vietnam kastet ud i en dyb økonomisk krise. Med inspiration fra Kina og andre asiatiske tigerøkonomier blev succesen dog grundlagt ved gradvist at erstatte den stagnerende planøkonomi med markedskræfterne og et fokus på tiltrækning af udenlandske investorer. Staten har dog fastholdt et betydeligt ejerskab i store dele af økonomien. 

Selvom der er faldgruber, er der mange eksport- og investeringsmuligheder
Vietnams comeback kan betegnes som et lille økonomisk mirakel, og det bliver blot endnu mere imponerende af, at det er sket på en svær historisk baggrund med kolonisering og krig.

Et marked med risici

Trods de flotte vækstrater er der imidlertid stadig en del snubletråde for danske virksomheder. Landets økonomiske vækst kan køres af sporet af en risikofyldt banksektor, og økonomien er samlet set meget påvirkelig over for udviklingen i landets eksportvækst. Et tilbageslag udefra kan ramme hårdt.

Den politiske situation er stabil, men landet er topstyret og stærkt kontrolleret. Korruption fylder meget, og det svækker befolkningens tillid til landets politiske klasse og institutioner, og så skaber det uforudsigelighed i forretningsklimaet. Som investor mødes man af et tungt bureaukrati og en spinkel retssikkerhed, for domstolene er politisk styret.

Handelsaftalen mellem EU og Vietnam, der trådte i kraft 1. august 2020, sigter på at styrke rammerne for samhandel og investeringer. Men aftalens succes afhænger i høj grad af vietnamesernes velvilje til at implementere og håndhæve – også når der opstår uenigheder. Endelig er Vietnam geopolitisk udfordret af den store nabo, Kina, der i stigende grad har militariseret Det Sydkinesiske Hav.

Muligheder for dansk eksport

Selvom der er faldgruber, er der mange eksport- og investeringsmuligheder. Vietnam har etableret sig som et nyt asiatisk alternativ til lokal produktion i Asien, og vietnameserne efterspørger i stigende grad varer, som danske eksportvirksomheder excellerer inden for.

Det skyldes blandt andet et hastigt stigende energiforbrug, tiltagende urbanisering og en fremvoksende middelklasse. Efterspørgslen er også stigende efter løsninger inden for miljøteknologi og energieffektivitet, infrastruktur og energi, landbrug og fødevarer, forbrugsgoder og medicinalområdet.

Læs også