Krav og vilkår for Genforsikring

Hvem kan få Genforsikring?

Din virksomhed skal være kunde hos et privat kreditforsikringsselskab, før I gennem selskabet kan tilmelde jer ordningen om Genforsikring af eksportforretninger.

Genforsikringsaftalen med EKF forudsætter, at du har modtaget et afslag eller en delvis dækning på din ansøgning, og at kunden har domicil i et af de lande, der er omfattet af aftalen.

EKF dækker kun de sundeste købere, som ellers var blevet afvist. De meget risikofyldte købere dækker EKF ikke.

Hvor stor Genforsikring kan man få?

Beløbsgrænsen på en køber er 50 millioner kroner, men der er ikke fastsat grænser for antal limits og en eksportørs samlede limits.

Hvilke lande er dækket af Genforsikring?

Du kan se listen over godkendte lande her:

Lande dækket af Genforsikring

Hvem bestemmer, hvilke forretninger der kan dækkes?

De private kreditforsikringsselskaber vælger selv, hvilke forretninger de vil tage, og hvilke de vil sige nej til. EKF er ikke involveret i vurderingen.

Hvilke kriterier bliver forretningerne udvalgt efter?

Genforsikringsaftalen skal sikre, at kreditforsikringsselskaberne er risikovillige i forhold til de sunde eksportforretninger, og at de afviser de dårlige eksportforretninger. Derfor indeholder aftalen om genforsikring en række kriterier for, hvad EKF ønsker at dække. Blandt andet må der ikke være registreret betalingsforsinkelser fra køberens side i løbet af de sidste seks måneder, og der må ikke være overhængende risiko for tab. Kreditforsikringsselskabet kan dog i vurderingen lægge vægt på gode erfaringer fra tidligere samhandel.

Hvad koster det?

Der findes to former for dækning. Præmien kan variere, alt efter hvilken type dækning du vælger.

Quota share-dækning

Anvendes ved afslag eller limitopsigelse fra dit kreditforsikringsselskab. Præmiesatsen spænder fra 0,9 % til 1,4 % alt efter risiko. Ud over præmien til os har du en selvrisiko på 15 %.

Top up-dækning

Anvendes ved delvist afslag eller nedsat limit fra dit kreditforsikringsselskab. Præmiesatsen er 0,5 % uanset risikoen i det enkelte land – dog minimum den samme præmiesats, som gælder under din standardpolice.

Hvor lang er løbetiden?

Genforsikringen gælder kun for eksportleverancer med kredittider på op til 180 dages kredit.

Hvad dækker EKF?

EKF dækker et eventuelt tab fratrukket virksomhedens og kreditforsikringsselskabets selvrisiko.