Krav og vilkår for en Shopping Line

Priser

​Al forarbejdet og deltagelse i eksportørkataloget er gratis for din virksomhed. Hvis du deltager i eksportørkataloget, og du bliver udpeget af køberne, er der en klar forventning om, at du deltager i delegationen. Du skal således først betale, når du er udpeget af de udenlandske købere og deltager i delegationen.

Betingelser

EKF opererer med to typer af Shopping Lines:

  1. Supply Chain Shopping Line med kredittid på op til 23 måneder. Den benytter vi, når leverancerne går til et eksportprojekt, der bliver solgt videre. Eksempelvis udstyr til en vindmølleturbineproducent eller et skibsværft.
  2. Shopping Line to End-User med kredittid på op til 18 år. Den benytter vi, når leverancerne går til et eksportprojekt, som den endelige ejer står for. Eksempelvis udstyr til fødevareproducenter, landbrug og energiselskaber.