Krav og vilkår for Kaution for anlægslån

Hvor meget dækker EKF?

EKF kan kautionere for op til 80 % af bankens tabsrisiko på lånet eller leasingaftalen.

Hvem kan få Kaution for anlægslån?

Du kan få stillet en Kaution for anlægslån, hvis din virksomheds eksportomsætning udgør minimum 20 procent af den samlede omsætning i seneste årsregnskab. Eksport omfatter også omsætning til danske eksportvirksomheder eller udenlandske turister.

Hvis din virksomhed ikke opfylder kravet i dag, men der er en plan for forøgelse af jeres eksport eller du har en konkret eksportordre, så kan EKF vurdere, om der alligevel kan udstedes en kaution.

Hvor stor Kaution for anlægslån kan man få?

Der er intet maksimal eller mindstebeløb.

Hvad koster en Kaution for anlægslån?

EKF tager en præmie for at udstede en Eksportkaution. Små og mellemstore virksomheder (SMV) betaler en fastsat præmie alt efter virksomhedens kreditværdighed..

RATING MINIMUMSPRÆMIE P.A.
A: 0,8 %
BBB: 1,2 %
BB: 2,0 %
B+: 3,8 %
B-:6,3 %

Herudover skal du betale renter og omkostninger til din egen bank for dit lån. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.

Præmien for kautioner over 25 millioner kroner til SMV og for kautioner til store virksomheder fastlægges ud fra aktuelle markedsvilkår.

Hvor lang tid kan en Kaution for anlægslån løbe?

Løbetiden på kautionen vurderes med baggrund i aktivet, der skal finansieres.

Krav til miljø og social bæredygtighed

Hvis kautionen er DKK 25 mio. eller større, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder. Vurderingen sker ved, at EKF kontakter dig og får indblik i virksomheden.