Krav og vilkår for Klimakaution

Hvor meget dækker EKF?

EKF kan kautionere for op til 80 % af bankens tabsrisiko på kreditten. 

Hvad koster en Klimakaution?

EKF tager en præmie for at udstede en Klimakaution. Små og mellemstore virksomheder betaler en fastsat præmie alt efter virksomhedens kreditværdighed.

RATING MINIMUMSPRÆMIE P.A.

A             0,8 %

BBB         1,2 %

BB           2,0 % 

B+           3,8 %

B-            6,3 %

Herudover skal du betale renter og omkostninger til din egen bank for din kredit. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.
Præmien for kautioner over 25 millioner kroner til SMV og for kautioner til store virksomheder fastlægges ud fra aktuelle markedsvilkår.

Hvem kan få en Klimakaution?

Du kan få stillet en Klimakaution, hvis din virksomheds eksportomsætning udgør minimum 20 procent af den samlede omsætning i seneste årsregnskab. Eksport omfatter også omsætning til danske eksportvirksomheder eller udenlandske turister.

Hvis din virksomhed ikke opfylder kravet i dag, men der er en plan for forøgelse af jeres eksport eller du har en konkret eksportordre, så kan EKF vurdere, om der alligevel kan udstedes en kaution.

Kriterier for klimaprojekter

Projektet skal fremme eksportsalg af mindst en af følgende type grønne løsninger eller indeholde tilsvarende forbedringer i ens egen virksomhed:

1. Løsninger, som har potentiale til at reducere udledning af drivhusgasser

2. Løsninger, som forøger energi- og ressourceeffektivitet

3. Løsninger, som afkobler anvendelse af fossile råstoffer og fossilt baserede materialer

4. Løsninger, der fremmer og beskytter klima-, miljø- og naturmæssige forhold

5. Løsninger, der kan afhjælpe fødevaremangel og/eller vandknaphed

6. Understøttende løsninger, der muliggør eller accelererer andre grønne løsninger.

Listen er baseret på EU’s taksonomi for grønne løsninger.

Hvor stor Klimakaution kan man få?

Der er intet maksimal eller mindstebeløb.

Hvor lang tid kan en Klimakaution løbe?

EKF kan tilbyde Klimakaution med en løbetid på op til tre år ved eksportsalg. Efter 3 år, kan banken ansøge om at få den forlænget. Kautionen kan være længere end tre år, hvis der f.eks. er tale om kaution for en kredit, der anvendes til en konkret ordre.

Ved energieffektiviseringer vurderes løbetiden på kautionen med baggrund i aktivet, der skal finansieres.

Krav til miljø og social bæredygtighed

Hvis kautionen er DKK 25 mio. eller større, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder. Vurderingen sker ved, at EKF kontakter dig og får indblik i virksomheden.

Læs også