Krav og vilkår for Eksportlånet

Hvad koster et Eksportlån?

Projektet betaler renter for at få Eksportlån hos EKF. Renten fastsættes individuelt, men afhænger af:

  • Lånets løbetid.
  • Lånets beløb.
  • Lånets valuta.
  • Kreditvurderingen af låntageren.
  • Landet, som projektet gennemføres i.

EKF kan yde Eksportlån med variabel rente eller fast rente. Renter og vilkår fastsættes på markedsvilkår og varierer fra sag til sag.

Dertil kommer omkostninger til betaling for administration af lånet.


Kredittid

EKF skal vurdere projektet som kreditværdigt, inden vi udsteder lånet.

Eksportlånet skal have en kredittid på mellem 2 og 15 år. Lånet kan dog have en løbetid på helt op til 18 år, hvis det drejer sig om projekter inden for vedvarende energi og vandforsyning.

EKF formidler som udgangspunkt Eksportlån gennem en bank, og lånet er baseret på bankernes vilkår for lån med tillæg af EKF’s vilkår.

Hvem kan få et Eksportlån?

Virksomheder inden for alle brancher og alle størrelser kan søge, og der er ingen beløbsgrænser for lånebeløbet.

Hvad dækker EKF?

Kommercielle risici er, at din virksomheds køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, eller at køber ikke vil betale.

Politiske risici er, at din virksomhed ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, I eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

Krav til miljø og social bæredygtighed

Hvis de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.